Dagelijkse Controle
Dagelijksecontrole.nl
Facebook Instragram Linkedin pagina
Untitled

Antwoorden op meest gestelde vragen

Wat houdt dagelijksecontrole.nl in?

Is het verplicht voor bedrijven?

Wat is het verschil tussen de vragen die dagelijks moeten worden ingevuld en wekelijks?

Waar zijn de checklists op gebaseerd?

Kan er door externe partijen worden gevraagd naar de dagelijkse controles van bedrijven?

Is het mogelijk om de lijsten van de uitgevoerde controles te exporteren?

Wat zijn de voordelen voor de klant?

Medewerkers mogen niet met mobiele telefoons op de werkvloer lopen. Kunnen er dan wel dagelijkse controles worden uitgevoerd?

Wat kan er in de back office worden gedaan?

Welke andere mogelijkheden heeft de online tool van Dagelijksecontrole?

Op welke wijze draagt Dagelijksecontrole.nl bij aan de implementatie van de online tool in het bedrijf?

Het bedrijf heeft besloten om gebruik te willen maken van de online tool. Hoe gaat het proces verder in werking?

Hoe wordt er door de bedrijven betaald?

Het bedrijf zegt op. Zijn de gegevens van het bedrijf dan nog wel inzichtelijk?

Heeft u een overzicht van de functionaliteit?Wat houdt dagelijksecontrole.nl in?

De eerste online tool voor de dagelijkse controles van heftrucks en hoogwerkers. Bij veel bedrijven zorgt de dagelijkse controle voor problemen, omdat het een omslachtig proces is. Het is ook niet meer van deze tijd om de dagelijkse controle uit te voeren met pen en papier, om dit vervolgens op te slaan in multomappen. Daarom is in juni 2019 Dagelijksecontrole.nl opgericht. Via deze tool kunnen dagelijkse controles beter en efficiŽnter uitgevoerd en vastgelegd worden. Hiermee wordt een grote drempel weggenomen om de controles wel uit te voeren voor aanvang van de werkzaamheden. Het gestructureerd uitvoeren van de dagelijkse controle verhoogt de veiligheid aanzienlijk en vermindert de down time van de machines. Dit betekent dus automatisch kostenbesparing voor het bedrijf. Daarnaast wordt er op deze manier ook voldaan aan de eis vanuit de ARBO wet met betrekking tot dagelijkse controles. De web based app is eenvoudig te bedienen op een smartphone of tablet en maakt het gemakkelijk om de dagelijkse controle uit te voeren op locatie, bij de machine. De back office biedt onder andere de mogelijkheid om per mobiel arbeidsmiddel of per bediener de ingevulde lijsten te tonen. Zodat de dagelijkse controles op deze wijze ook kunnen worden geborgd. Op deze manier zal Dagelijksecontrole.nl bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u kijken op https://Dagelijksecontrole.nl/. Bron persbericht juni 2019.

Naar boven.

Is het verplicht voor bedrijven?

Ja. Het wordt voor mobiel intern transport beschreven in arbobesluit 5.4. Daarnaast is het vanuit de wet verplicht om je te houden aan de bedieningshandleiding van een machine. In alle bedieningshandleidingen voor zowel heftrucks en hoogwerkers wordt er uitdrukkelijk melding van gemaakt. Soms wordt er gesproken over een controle om de 8 draaiuren en anders wordt er gesproken over een dagelijkse controle voor aanvang van de werkzaamheden. Als laatste is het ook opgenomen in de gezaghebbende publicatie arbeidsinformatieblad 17.

Naar boven.

Wat is het verschil tussen de vragen die dagelijks moeten worden ingevuld en wekelijks?

Sommige dingen zoals bijvoorbeeld de vloeistoffen peilen hoeven niet dagelijks te worden gecontroleerd vanuit de arbo maar alleen wekelijks. Om ervoor te zorgen dat er toch continuÔteit in de controles zit, hebben we dat op deze manier vormgegeven.

Naar boven.

Waar zijn de checklists op gebaseerd?

De checklists die wij gebruiken zijn gebaseerd op de lijsten van de BMWT. De branchevereniging voor o.a. Mobiel intern transport en hoogwerkers. Zie www.bmwt.nl voor meer informatie.

Naar boven.

Kan er door externe partijen worden gevraagd naar de dagelijkse controles van bedrijven?

Op het moment dat er een ongeluk plaats vindt heeft de werkgever de taak dit te melden bij de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (vroegere arbo dienst). Op het moment dat er een melding binnenkomst bij de iszw kunnen zij besluiten een onderzoek in te stellen naar de toedracht en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Dan zal er dus ook worden gevraagd naar de dagelijkse controles. Dit zelfde geldt voor de verzekeringsagent die ook een onderzoek instelt. Ook zij zullen er dan naar vragen.

Naar boven.

Is het mogelijk om de lijsten van de uitgevoerde controles te exporteren?

Ja dat is mogelijk. De controles kunnen worden geŽxporteerd naar Excel. Van daaruit zouden ze dan ook gemaild kunnen worden of eventueel worden uitgeprint.

Naar boven.

Wat zijn de voordelen voor de klant?

Op het moment dat er structureel controles worden uitgevoerd zullen er minder reparaties hoeven te worden uitgevoerd omdat dingen in een beginstadium worden geconstateerd en verholpen. Dus nog voordat het daadwerkelijk tot iets ergs kan lijden. Op deze wijze vermindert de down time van de machines en tevens zijn er minder onderhoudskosten nodig. Ook zal de machine langer meegaan omdat de controles er aan bijdragen dat er bijvoorbeeld nooit zal worden gereden zonder gedemineraliseerd water in de accu. Daarnaast worden er ook ongelukken voorkomen door de controles omdat er bijvoorbeeld niet meer gereden gaat worden met vorken die niet geborgd zijn. Op deze wijze draagt Dagelijksecontrole.nl ook bij aan de veiligheid in het bedrijf en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Op die manier is het ook een goed signaal naar de medewerkers toe.

Naar boven.

Medewerkers mogen niet met mobiele telefoons op de werkvloer lopen. Kunnen er dan wel dagelijkse controles worden uitgevoerd?

Zeker. Dagelijksecontrole.nl kan ook een vaste controle setting opzetten voor de klant. Door middel van een tablet met internetverbinding op de werkvloer te installeren kunnen de controles toch gewoon worden uitgevoerd. Dagelijksecontrole.nl kan ook zorg dragen voor de levering van tablets en beschermhoezen.

Naar boven.

Wat kan er in de back office worden gedaan?

Allereerst kunnen uiteraard de dagelijkse controle lijsten hier worden geraadpleegd. Er kunnen diverse rapporten worden gedraaid. Er kan onder andere een selectie worden gemaakt op datum, chauffeur en machine. Daarnaast kan er worden gekeken naar de wekelijkse controle vragen en ook de ontbrekende weken. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld het accu laad percentage te koppelen aan de gedraaide uren om inzicht te krijgen in het laad gedrag. Voor een uitgebreider overzicht van de mogelijkheden van de backoffice zie www.dagelijksecontrole.nl/functionaliteit.php

Naar boven.

Welke andere mogelijkheden heeft de online tool van Dagelijksecontrole?

In de back office kunnen er keuringen worden gekoppeld aan machines. Op deze manier komt er automatisch een melding in het dashboard van de back office op het moment dat de keuring binnen 30 dagen verloopt. Daarnaast kunnen er ook persoonsgebonden certificaat worden gekoppeld aan chauffeurs en medewerkers. Denk hierbij aan heftruckcertificaten maar bijvoorbeeld ook BHV etcetera. Voor een uitgebreider overzicht van de mogelijkheden van de backoffice zie www.dagelijksecontrole.nl/functionaliteit.php

Naar boven.

Op welke wijze draagt Dagelijksecontrole.nl bij aan de implementatie van de online tool in het bedrijf?

Dagelijksecontrole.nl zal op basis van de door het bedrijf aangeleverde gegevens de online tool inrichten. Van bedieners en back office medewerkers tot aan de diverse machines. Daarna zal er een on the job training plaats vinden voor de bedieners en de back office medewerkers om er zorg voor te dragen dat de implementatie zo soepel mogelijk verloopt.

Naar boven.

Het bedrijf heeft besloten om gebruik te willen maken van de online tool. Hoe gaat het proces verder in werking?

De overeenkomst is gebaseerd op een licentie voor de klant om de online tool te gebruiken. Hiervoor hebben wij dan ook een licentieovereenkomst. In de overeenkomst is er een mogelijkheid tot een proefperiode van een maand mochten klanten dat echt willen. Als deze getekend is door beide partijen zal Dagelijksecontrole.nl de implementatie begeleiden van a tot z. Er worden installatie sheets gestuurd naar de klant. Hierin vullen zij alle chauffeurs en medewerkers voor de back office in. Tevens vullen zij alle machines in. Dagelijksecontrole.nl verzorgt dan alle inlog gegevens.

Naar boven.

Hoe wordt er door de bedrijven betaald?

Er zijn twee opties.

Optie 1 is via automatische incasso maandelijkse vooruit.

Optie 2 is door middel van een factuur voor een jaar vooruit betaling.

Naar boven.

Heeft u een overzicht van de functionaliteit?

Uiteraard. Ga hiervoor naar deze pagina.

Naar boven.


Het team van dagelijksecontrole.nl.

Afbeelding Heftruck Afbeelding hoogwerker Afbeelding verreiker